| NO | EN
Publisert: 17.11.2023
Aktuelle saker Rv4 - Nasjonal beredskap må inn som argument
Stortingsbesøk i industriparken: -Nasjonal beredskap må inn som argument

Lederen for transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget, Sigbjørn Gjelsvik, besøkte industriparken mandag for møte om riksvei 4. I regi av Stor-Oslo Nord-nettverket ble mandag 13. november brukt til å forklare betydningen av riksvei 4 for Gjøvikregionen og industrien her.  

I nye møterom i 3.etasjen i Bygning 5 på Raufoss var representanter fra industrien, Gjøvikregionen, Statens Vegvesen, Norsk Lastebileier-Forbund og politikken samlet.  

Administrerende direktør i Raufoss Industripark, Øivind Hansebråten, innledet sammen med klyngeleder i NCE Manufacturing, Emma Østerbø, om status for industrien på Raufoss og Innlandet.  

Med 35 000 vogntog til og fra industriparken hvert år og omkring 60 000 besøkende er det klart at ønske om en bedre vei er stort i industrien.  


Utfordring 

Hansebråten beskriver dagens riksvei 4 som utfordrende.  

-Det er risikosport for våre produsenter her i parken å sende varene sine med den typen veistandard vi har nå, sier Hansebråten.  

Den største flaskehalsen er fra Nittedal og inn. En fjerdedel av kostnadene med frakt ut i verden ryker på strekket fra Raufoss til havna i Oslo.  

-Logistikken inn til havn og eller forbi Oslo er en stor utfordring, sier Hansebråten.  

Han understreket også ønske om utbedring nordover med tanke på å styrke pendleveiene til og fra Raufoss.  Øivind Hansebråtan, adm dir Raufoss Industripark


-Vei og kollektivtransport må også styrkes for å kunne øke rekrutteringen av arbeidskraft inn til industrien her i parken,
sier Hansebråten.  

Politisk drahjelp 
Ole Seegaard er NTP-koordinator Transport Øst, i Statens Vegvesen, var klar i sitt innlegg om at riksvei 4 er av landets mest verdifulle strekninger.  

-Den totale vareverdien som fraktes på strekningen Oslo – Gjøvik er på omkring 370 milliarder i året, det gjør den til landets nest største målt i vareverdi transportert. Måler man verdi per meter, er det den strekningen med størst verdi, sier Seegaard.  

Dette mener han er et argument som må legges ved for å få en helhetlig utbygging av riksvei 4 inn i planverket.  

-Får vi politisk medhold og en forpliktende finansplan er det ingen formalia i veien for å starte planlegging av strekningen Oslo – Mjøsbrua, sier Seegaard.  

Oppgraderinger 
Representantene fra Statens Vegvesen viste frem hvilke oppgraderinger som er gjort og som er planlagt av riksvei 4.  

Men den største flaskehalsen fra Nittedal og inn til hovedstaden er ikke høyt på noen liste over prosjekter foreløpig.  

Dette håper Torvild Sveen, varaordfører i Gjøvik og leder av Stor-Oslo Nord-nettverket at det skjer noe med raskt.  

-Det er essensielt for oss å få fart på dette, sett i lys av Nammo sin rolle med tanke på beredskap. Om man ikke får produsert og forsynt våre allierte, hva da?, sier Sveen og fortsetter: 

-Hva vil den prissatte konsekvensen da være? Om Norge ikke lever opp til forventningene, vil de få milliardene som mangler til strekningene her bli en liten pris sett opp mot forsyninger som ikke kommer.

Ingenting kan konkurrere med viktigheten av nasjonal sikkerhet og beredskap.  

Sigbjørn Gjelsvik (Sp), Svein Håvar Korshavn, Gjøvikregionen Utvikling og Torvild Sveen (Sp), varaordfører Gjøvik kommune


Helhetlig
 
Gjelsvik uttrykte stor takknemlighet for dagen og all informasjonen han ble servert.  

-Dette har vært en nyttig dag, sier Gjelsvik.  

Han var klar på at det er viktig å løfte blikket i arbeidet med Nasjonal Transportplan, samtidig ville han ikke si noe konkret om veien videre.  

-Jeg skal ikke love noe her jeg sitter nå, sier Gjelsvik og legger til: 

-Det har skjedd litt på riksvei 4, men jeg forstår at for næringslivet er det viktig at man har helhetlige transportkorridorer man kan stole på. 

Raufoss Industripark er med i kampen om batterifabrikk
Joint Battery Initiative
Raufoss Industripark tilbyr lærlingplasser
Kompetanseutvikling for næringslivet
Rustet for fremtiden
Kongsberg Automotive
Benteler
Raufoss – «The Industrial Community»
Industribyen Raufoss
Raufoss 2040
Helsesmie AS
Katapulten
Isiflo
Selecta
OFII
Fagskolen
NCE Raufoss
Læringsfabrikken
Raufoss Industripark er videre med i kampen om batterifabrikk
Videre med i kampen
SINTEF Manufacturing
Delingskultur
Studieløp for industrien
Fremtidens Hasvalsætra i 3D
Krysser fingrene for Innlandet
Med kraft fra Rødfossen kommer et ansvar
Kontinuerlig utvikling
Jubileum Raufoss Industripark
Nordic Additive Manufacturing
Rehabilitering Bygg 1
Innovasjon på tvers
Industridagene
Næringsminister ønsker lagspill
Multisped i Europa
Kongsberg Automotive Couplings
46% produktivitetsvekst
Ny Rv 4
Kruttsterke damer
Wangen
CFO / forvaltningssjef
Utvikling av talentene
Katapultordningen
Raufoss Technology
Würth
Testsenter på Raufoss
Aluminium - fremtidens metall
Raufoss fotball og det industrielle fellesskapet
Veggmaleri
Kvinnene i industrien
Kreativitet og rekruttering i industrien
Utbygging av parken
Ny forvaltningssjef
Innovasjonsprosjekter
Rekruttering
Bærekraft innen kompositt
Industridagene Innlandet
Industrikonferansen
Makspris på strøm
KA om videre vekst
Grobi AS
Nordområdet
Toma Facility
Kvinnelig rekruttering
Design-manager i industrien
Miljøgrep med nytt bygg
Isiflo sørger for distribusjonen av rent drikkevann
Raufoss Industripark Vest
Solør Bioenergi
Billettbestilling Busstur
Mulighetenes rike!
Raufossrevyen
Innlandsporteføljen
Utvikling av nordområdet
En dobling på Raufoss innen 2030
Söderberg & Partners
Magne Sveen AS
Oyster Thermal
TESS
Vakta – hjertet av industriparken
Revolusjonerer markedet innen 3D-printing
Et nytt kapittel for industrieventyret
Yrkesfag-EM 
Et regnestykke som raskt vil gå i pluss
Industridagene 2023
Made in Norway
Velkommen til "Fabrikken"
Ny konsernleder KA
Løfter viktig tematikk: På tide med et Krafttak!
Når kraft blir en mangelvare, må man prioritere
Rapporten er levert – Nå starter arbeidet
Den som intet Vaager
Rv4 - Nasjonal beredskap må inn som argument
Oyster -Vi er godt i gang
- Mangfold er viktig
Vaager Vekst
Raufoss Technology - kvalitetspris
Skiftet navn til Raufoss Aluminium
Fra energiutfordringer til vindkraftløsninger?
Kort vei fra forskning til implementering
TAF-elever ønsker industriutfordringer
Kraftsamling for Gjøvikregionen
Ny fabrikk til 300 millioner
Hannover 2024
Moicon - Roser bedriftene i parken
Skummelt å kalle seg ekspert
«Bærekraftig planet»
Tools - totalleverandør i vekst
Nye eiere i Hexagon Ragasco
Storfornøyde leietakere i Fabrikken