NO | EN
Et toårig jobbintervju
med lønn og alle muligheter for fremtiden

I Katapulten på Raufoss finner vi noen av de smarteste guttene og jentene i Innlandet, her drilles den nye generasjonen som skal lede industrien inn i fremtiden.
 
Opplæringskontoret For Industrifag Innlandet (OFII) er et samarbeidsorgan som påtar seg ansvaret for opplæring av lærlinger, de er bindeleddet mellom fylket, medlemsbedriftene og skolene i Innlandet. Lokalisert i Raufoss Industripark som en del av miljøet i Katapulten, loser Tor Magne Furusethagen og Asgeir Brennengen 100 lærlinger i året gjennom utdanningsløpet på vegne av 30 medlemsbedrifter i og rundt industriparken. Oppgaven er å formidle mulighetene som finnes innenfor industrien og sørge for langsiktig rekruttering av nye kloke hoder til industri-Norge.
 
En jobb å vokse i
Det meste vi omgir oss med er produsert av industrien, derfor vil vi alltid trenge industri. Det å velge yrkesfaglig utdanning er et valg for fremtiden, og kombinasjonen av teoretisk og praktisk utdannelse med jobberfaring sørger for at kandidatene er svært attraktive på jobbmarkedet. Yrkesrettet utdanning har slitt med et dårlig rykte, men den tida er over. I dag er det kun de «smarteste» ungdommene som kommer inn på enkelte av programmene, sier Brennengen. - Fremtidens industri etterspør ansatte med et bredt fokus på både teknologi og praktiske ferdigheter, disse utdannes her i industriparken.


 
Jobb praktisk med både hender og hodet
Ny teknologi åpner nye muligheter for produksjon i Norge, og her har bedriftene på Raufoss spisskompetanse som verdensledende på robotisert- og automatisert teknologi innen industriell vareproduksjon. - Med høye lønninger må vi produsere smart. Skal industrien være konkurransedyktig er vi avhengig av flinke og selvstendige fagarbeidere. - I Norge har vi verdens høyeste industriarbeiderlønn, men det kan vi ha fordi fagarbeiderne har oppgaver som ingeniører utfører i andre land, forklarer Brennengen. Gjennom å invitere skolene til industriparken, og gjennom deltagelse på yrkes- og utdanningsmesser i tett samarbeid med bransjeorganisasjoner, ønsker man å synliggjøre at fremtiden i norsk industri er svært så spennende.


Grønn industri
Industrien er sentral for å løse fremtidens globale miljøproblemer. - Norsk industri er drevet av vannkraft og har svært strenge regler for utslipp. Industrien i Norge videreforedler vannkraft, skog og fjell, vi lager metaller og andre materialer som kan brukes i for eksempel solceller, tannkrem, softis og skip, smiler Brennengen. Slik blir industrien en del av løsningen for en grønnere fremtid, og til det trengs påfyll av mennesker som evner å jobbe selvstendig med mye ansvar. – Sunn fornuft og praktiske ferdigheter har blitt mangelvare, både i samfunnet generelt og i industrien. Dette må vi snu på og her skal OFII og Katapulten på Raufoss ta et ansvar.
 
Langsiktig løp
Som lærling bidrar man med faktisk verdiskapning i bedriften i utdanningsløpet, og for de som ønsker å gå videre etter fullført fagutdannelse er det flere alternativer til videre løp. Teknisk Fagskole kan gi ytterligere fordypning i faget kombinert med lederutdannelse. Ønsker man å bli ingeniør kan man gå et tilrettelagt løp basert på fagbrev, eller ved å ta forkurs i matematikk og realfag, følge ordinær ingeniørutdannelse. - Gutter og jenter med kombinasjonen av fagbrev og en ingeniørutdannelse i etterkant kan velge og vrake i spennende jobber i industrien fremover. Tida som lærling er en unik mulighet for å kunne vise seg frem, konkluderer Brennengen.

 

• OFII er lokalisert i Raufoss Industripark som en del av miljøet i Katapulten og Læringsfabrikken.

• OFII eies av og administrerer ca. 125 lærlinger på vegne av 30 medlemsbedrifter.
• Er i dag godkjent for 14 ulike lærefag.

• OFII tilbyr praksiskandidatkurs for medlemsbedrifter, som fører frem til fagbrev for ufaglærte.

• Lærebedriftene mottar et tilskudd som skal dekke noe av utgiftene til opplæring av lærlingen. Bedriftene velger selv om de vil ansette i ettertid.

Les mer om Opplæringskontoret For Industrifag Innlandet