| NO | EN
Publisert: 03.01.2022
Veien ut i Europa og tilgang på arbeidskraft – ny Rv 4

Fult utbygd Rv 4 sørover har i lang tid vært et prioritert ønske fra industrien og næringslivet i regionen. Årlig går 32.000 vogntog ut og inn av portene i industriparken på Raufoss, og eksportrettet vekst i industrien er en uttalt ambisjon for regjeringen, da må nødvendige grep tas på infrastruktur.    

I forbindelse med mulig etablering av batterifabrikk i Gjøvikregionen, ble det gjort en utredning som viser antall innbyggere som nås innen 30, 60 og 90 minutters reisetid med bil fra Raufoss Industripark, basert på dagen veinett og en eventuell framtidig utbygging av Rv4.  

Antall personer som nås innen henholdsvis 30, 60 og 90 minutters kjøring med helhetlig utbygd Rv 4

Næringslivet har passert 40 milliarder i omsetning, hvor 10 milliarder er eksportbasert. I regionen står industrien i en spesielt sterk posisjon, og sysselsetter nesten like mange utenfor industriparken som innenfor portene.

Raufoss Industripark er en av landets største, med mer enn 50 virksomheter og 2500 ansatte i bedrifter med stort vekstpotensial. Med en lang industrihistorie og et godt utviklet samarbeid med videregående skoler, høyere yrkesfaglig utdanning og universitet, som utdanner arbeidskraften som fremtidig industri er avhengig av, er forutsetningene gode for videre vekst.

Raufoss Industripark ønsker å bidra til at regjeringens mål om 50% vekst i innenlands eksport innen 2030 kan nås. Et snarlig vedtak om en helhetlig utbygging av Rv 4 er en svært viktig forutsetning for videre vekst. Dette vil være en god investering, som vil betale seg raskt i form av vekst innenfor etablert eksportrettet norsk industri, som er verdensledende på robotisert- og automatisert vareproduksjon.


Bildet viser hvilke områder som nås innen henholdsvis 30, 60 og 90 minutters kjøring med helhetlig utbygd Rv 4 
Raufoss Industripark er med i kampen om batterifabrikk
Joint Battery Initiative
Raufoss Industripark tilbyr lærlingplasser
Kompetanseutvikling for næringslivet
Rustet for fremtiden
Kongsberg Automotive
Benteler
Raufoss – «The Industrial Community»
Industribyen Raufoss
Raufoss 2040
Helsesmie AS
Katapulten
Isiflo
Selecta
OFII
Fagskolen
NCE Raufoss
Læringsfabrikken
Raufoss Industripark er videre med i kampen om batterifabrikk
Videre med i kampen
SINTEF Manufacturing
Delingskultur
Studieløp for industrien
Fremtidens Hasvalsætra i 3D
Krysser fingrene for Innlandet
Med kraft fra Rødfossen kommer et ansvar
Kontinuerlig utvikling
Jubileum Raufoss Industripark
Nordic Additive Manufacturing
Rehabilitering Bygg 1
Innovasjon på tvers
Industridagene
Næringsminister ønsker lagspill
Multisped i Europa
Kongsberg Automotive Couplings
46% produktivitetsvekst
Ny Rv 4
Kruttsterke damer
Wangen
CFO / forvaltningssjef
Utvikling av talentene
Katapultordningen
Raufoss Technology
Würth
Testsenter på Raufoss
Aluminium - fremtidens metall
Raufoss fotball og det industrielle fellesskapet
Veggmaleri
Kvinnene i industrien
Kreativitet og rekruttering i industrien
Utbygging av parken
Ny forvaltningssjef
Innovasjonsprosjekter
Rekruttering
Bærekraft innen kompositt
Industridagene Innlandet
Industrikonferansen
Makspris på strøm
KA om videre vekst
Grobi AS
Nordområdet
Toma Facility
Kvinnelig rekruttering
Design-manager i industrien
Miljøgrep med nytt bygg
Isiflo sørger for distribusjonen av rent drikkevann
Raufoss Industripark Vest
Solør Bioenergi
Billettbestilling Busstur
Mulighetenes rike!
Raufossrevyen
Innlandsporteføljen
Utvikling av nordområdet
En dobling på Raufoss innen 2030
Söderberg & Partners
Magne Sveen AS
Oyster Thermal
TESS
Vakta – hjertet av industriparken
Revolusjonerer markedet innen 3D-printing
Et nytt kapittel for industrieventyret
Yrkesfag-EM 
Et regnestykke som raskt vil gå i pluss
Industridagene 2023
Made in Norway
Velkommen til "Fabrikken"
Ny konsernleder KA
Løfter viktig tematikk: På tide med et Krafttak!
Når kraft blir en mangelvare, må man prioritere
Rapporten er levert – Nå starter arbeidet
Den som intet Vaager
Rv4 - Nasjonal beredskap må inn som argument
Oyster -Vi er godt i gang
- Mangfold er viktig
Vaager Vekst
Raufoss Technology - kvalitetspris
Skiftet navn til Raufoss Aluminium
Fra energiutfordringer til vindkraftløsninger?
Kort vei fra forskning til implementering
TAF-elever ønsker industriutfordringer
Kraftsamling for Gjøvikregionen
Ny fabrikk til 300 millioner
Hannover 2024
Moicon - Roser bedriftene i parken
Skummelt å kalle seg ekspert
«Bærekraftig planet»