| NO | EN
Aktuelle saker 46% produktivitetsvekst
Raufossindustrien som motor for produktivitet og konkurransekraft

Konkurransekraften i Gjøvikregionen kommer verken fra naturgitte fortrinn eller tilgang på råvarer, den er resultatet av unik erfaring og kompetanse på å lage komplekse produksjonsverktøy, robotisert fremstilling og smart bruk av nye materialer. Ikke minst en unik delingskultur og tillitsforhold aktørene imellom!

46% produktivitetsvekst
På Raufoss er produktivitetsvekst langt mer enn et komplisert ord. Daglig er man vitne til små og mange endringer som gir produktivitetsvekst. Det siste tiåret en produktivitetsvekst blant klyngebedriftene på hele 46%, mot 19% ellers i norsk landbasert industri.Et betydelig konkurransepress blant bedriftene, og etablerte kunde/leverandør-forhold, er den sterkeste drivkraften for produktivitetsvekst. Hverdagen til bedriftene er like enkel som den er brutal – vinnes ikke kontrakten, mister man jobben. Da må man lytte til kundens behov, gjøre materialene enda litt lettere. Telle sekunder, og aå gjøre arbeidsprosessene enda mer effektive. Om og om igjen.

Overgår kundenes forventninger
For å lykkes tas det hensyn til absolutt alt, ingenting overlates til tilfeldighetene. Jaget etter produktivitetsvekst bidrar årlig til en forbedringstakt på 2-6% i bedriftene, noe som er nødvendig for å overleve i internasjonal konkurranseutsatt eksportindustri. Det handler rett og slett om å overgå kundens forventinger til kvalitet. Hver gang.

Felles kompetanseutvikling
Industrien har bygd kompetanse gjennom felles FoU og tett samarbeid mellom næringslivet, kunnskapsmiljøene og kommunene. Som del av kunnskapsbasen har regionen institusjonalisert en felles FoU-enhet - SINTEF Manufacturing – og etablert et tett samarbeid med NTNU Gjøvik, Fagskolen Innlandet og flere bedriftsnettverk og innovasjonsaktører.

--------------

«De fleste som kommer til Raufoss Industripark blir overrasket - vi er en godt skjult hemmelighet. Kompetansen man finner blant hundrevis av fagarbeidere og ingeniører viser dette. Demonstrert i praksis gjennom avansert produksjon av høyvolum produkter, med høy automasjonsgrad og mange roboter. Produkter til noen av verdens mest krevende kunder. Over 100 års erfaring i omstilling til nye produkter og markeder gjør at det hver dag jaktes forbedringer. For å være konkurransedyktige i forhold til produkter, pris og leveransesikkerhet er det etablert et bredt samarbeid mellom bedriftene i parken. Vi deler erfaringer og hjelper hverandre. Og det er det det dreier seg om. Sammen blir vi gode".
Roger Kyseth - General Manager, Benteler Automotive Raufoss

 

«Regionen kan bidra med kompetanse på alle nivå, fra grunnskole til universitet, og fra fagarbeidere til phd-kandidater. Vårt industrimiljø har 200-års erfaring med høytakst volumproduksjon for eksport, og løsninger på alt fra produksjonsteknikk til logistikk og eksport av varene, og med Norges største universitet – NTNU - på laget, er regionen et optimalt sted å etablere seg». 
Jørn Wroldsen - tidligere Viserektor, NTNU

 

«Den overordnede målsettingen for NCE Manufacturing er å bidra til videreutvikling av en bærekraftig og lønnsom eksportindustri i Norge. Aktivitetene i klyngesamarbeidet er basert på en grunnfestet delingskultur mellom industrimedlemmene i et nært samarbeid med kompetansepartnerne NTNU og SINTEF. Fokusområdene er vareproduksjon, produktivitet, automatisering, avanserte lettvektsmaterialer og effektive produksjonssystemer». 
Erland A. Paulsrud - Klyngeleder, NCE Manufacturing