| NO | EN
Ledige lokaler
Næringslokaler til leie

Vi har ledige næringslokaler til leie i nærheten av Gjøvik. Her tilbyr vi skreddersydde industrilokaler og tilgang til et industrielt fellesskap med verdensledende teknologi.

Vi er et internasjonalt eksportrettetmiljø med lange tradisjoner for utvikling av konkurransedyktige industri- og servicebedrifter. Vår oppgave er å legge til rette for leietakerne gjennom nødvendig infrastruktur, gi tilgang til kompetanse og teknologi, samt forene fagmiljøene og representere leietakernes interesser.

I «parken» samarbeider bedrifter i fysisk nærhet av hverandre i et strategisk fellesskap, og gjennom felles ressursutnyttelse øker merverdien og gir konkurransefordeler.

Hvis din bedrift har flytte- og utviklingsplaner, og ønsker å knytte seg opp til et høyteknologisk miljø med andre bedrifter, skreddersyr vi våre tomme industrilokaler, næringstomter og serviceopplegg tilpasset ditt behov. Vi har i dag 250 dekar disponible næringstomter. I tillegg til 2 000 kvm ledige næringslokaler, og mulighet for å tilpasse løsninger etter ditt behov.Bli en del av vårt industrimiljø du også!

Ta kontakt om du vil leie lokaler,
lurer på leiepris på næringslokalene våre
eller har andre spørsmål.


Øivind Hansebråten
Adm. dir. 

oivind@raufossindustripark.no
+47 95 97 22 30">+47 959 72 230

 

Eller bruk skjemaet nederst på siden.

 

Næringstomter til leie

Næringslokaler til leie

 

FAGMILJØ I
VEKST OG UTVIKLING

Et sterkt fagmiljø
i vekst og utvikling

NASJONALT KOMPETANSESENTER

Det nasjonale
kompetansesenteret
innen material-
og produksjonsteknologi

AKADEMIA

Tilgang til et tett
samarbeid mellom industri
og akademia

KOBLINGER

Koblinger til Sintef,
NCE, NTNU og
virkemiddelapparatet

KAPITAL

Tilgang på kapital
gjennom bla. Komm-In-
fondet

INDUSTRIMILJØ

Et verdensledende,
eksportrettet industrimiljø

Ta kontakt angående næringslokaler til leie


Raufoss Industripark ekspanderer