NO | EN
Ledige lokaler

Skreddersøm og tilgang til et industrielt fellesskap med verdensledende teknologi.

Raufoss Industripark er et internasjonalt eksportrettet
miljø med lange tradisjoner for utvikling av konkurransedyktig industri- og servicebedrifter. Vår oppgave er å legge til rette for leietagerne gjennom nødvendig infrastruktur, gi tilgang
til kompetanse og teknologi, samt forene fagmiljøene
og representere leietagernes interesser.

I «parken» samarbeider bedrifter i fysisk nærhet av hverandre
i et strategisk fellesskap, og gjennom felles ressursutnyttelse øker merverdien og gir konkurransefordeler.

 

Vil du være en del av det industrielle fellesskapet?

Hvis din bedrift har flytte- og utviklingsplaner, og ønsker å knytte seg opp til et høyteknologisk miljø med andre bedrifter, skreddersyr vi lokaler og serviceopplegg tilpasset ditt behov. Vi har i dag 250 dekar disponible tomter. I tillegg har vi 2 000 kvm ledige lokaler, og mulighet for å tilpasse løsninger etter ditt behov.

 

FAGMILJØ I
VEKST OG UTVIKLING

Et sterkt fagmiljø
i vekst og utvikling

NASJONALT KOMPETANSESENTER

Det nasjonale
kompetansesenteret
innen material-
og produksjonsteknologi

AKADEMIA

Tilgang til et tett
samarbeid mellom industri
og akademia

KOBLINGER

Koblinger til Sintef,
NCE, NTNU og
virkemiddelapparatet

KAPITAL

Tilgang på kapital
gjennom bla. Komm-In-
fondet

INDUSTRIMILJØ

Et verdensledende,
eksportrettet industrimiljø

Ta kontakt angående ledige lokaler