| NO | EN
Publisert: 02.04.2024
Aktuelle saker Kraftsamling for Gjøvikregionen
Kraftsamling for Gjøvikregionen

Med Gjøvikregionen utvikling som initiativtaker, fikk en fullsatt sal i Bygg 5 i Raufoss Industripark en beskrivelse av regionens kraftsituasjon – en situasjon som krever ny nasjonal storskala kraftproduksjon. Alternativet er en nedbygging av dagens norske industri.   


  
Dagens situasjon byr på utfordringer for regioner som Gjøvik, hvor kraftbehovet er kritisk for fortsatt vekst, både industrielt og for næringslivet ellers.  
 
Øivind Hansebråten, adm. dir. Raufoss Industripark, peker på ambisjonen om å doble omsetningen for hele industriparken, et mål som er uoppnåelig uten en solid kraftinfrastruktur.   
  
- For å realisere målet, trenger vi tilstrekkelig kraft og nettinfrastruktur, understreket Hansebråten, som poengterer forbindelsen mellom energitilgang og videre industriell utvikling i regionen.  
  
Energieffektivisering 
Raufoss Industripark har jobbet målbevisst med energieffektivisering, og har redusert strømforbruket fra 250 GWh til 150 GWh de siste 15 årene, samtidig som omsetningen er økt betydelig.  
 
Det kan være et realistisk mål å bli en “pluss-park” på sikt, altså at man produserer mer enn man bruker, dersom man klarer å nyttiggjøre seg spillvarme fra produksjonen til bla. bygningsoppvarming utenfor industriparken.

    
En imponerende forbedring i energieffektivitet, men behovet for ny økt krafteffekt er estimert til mellom 40 og 80 MW. 

 Øivind Hansebråten, adm. dir. Raufoss Industripark, poengterer behovet for 40 til 80 nye MW i parken.


Hovedutfordringer  

For Raufoss Industripark, og Gjøvikregionen som helhet, er tilgangen på kvalifisert arbeidskraft, tilstrekkelig energi, utbedring av samferdselsinfrastruktur og forutsigbare rammevilkår, avgjørende for fremtidig vekst.   
  
- Skal vi nå Norges mål om å bli et nullutslippssamfunn innen 2050, og kutte utslippene med 55%, må næringslivet og myndigheter jobbe sammen for å skape bærekraftige og effektive løsninger i energisektoren. Dette inkluderer økt satsing på fornybar energi som utbygging av mer fjernvarme, oppgradering av eksisterende og bygging av ny vannkraft, vindkraft og solenergi, sier Hansebråten.  
  
For Raufoss Industripark er det nå avgjørende med tilgang på kraft for å iverksette planlagte byggeprosjekt i det nye Nordområdet som kan bidra med opptil 1 500 nye arbeidsplasser på Raufoss.  
  
- Ved å se på alternative energiløsninger, samt styrke den politiske viljen til å investere i nødvendig infrastruktur, kan vi bidra til at Norge når sine forpliktende mål, et mål som per i dag virker svært langt unna med sine 4,7% så langt, avslutter Hansebråten.   
  

Gjøvikregionen står overfor en utfordrende kraftsituasjon, som krever umiddelbare og innovative tiltak.

Raufoss Industripark er med i kampen om batterifabrikk
Joint Battery Initiative
Raufoss Industripark tilbyr lærlingplasser
Kompetanseutvikling for næringslivet
Rustet for fremtiden
Kongsberg Automotive
Benteler
Raufoss – «The Industrial Community»
Industribyen Raufoss
Raufoss 2040
Helsesmie AS
Katapulten
Isiflo
Selecta
OFII
Fagskolen
NCE Raufoss
Læringsfabrikken
Raufoss Industripark er videre med i kampen om batterifabrikk
Videre med i kampen
SINTEF Manufacturing
Delingskultur
Studieløp for industrien
Fremtidens Hasvalsætra i 3D
Krysser fingrene for Innlandet
Med kraft fra Rødfossen kommer et ansvar
Kontinuerlig utvikling
Jubileum Raufoss Industripark
Nordic Additive Manufacturing
Rehabilitering Bygg 1
Innovasjon på tvers
Industridagene
Næringsminister ønsker lagspill
Multisped i Europa
Kongsberg Automotive Couplings
46% produktivitetsvekst
Ny Rv 4
Kruttsterke damer
Wangen
CFO / forvaltningssjef
Utvikling av talentene
Katapultordningen
Raufoss Technology
Würth
Testsenter på Raufoss
Aluminium - fremtidens metall
Raufoss fotball og det industrielle fellesskapet
Veggmaleri
Kvinnene i industrien
Kreativitet og rekruttering i industrien
Utbygging av parken
Ny forvaltningssjef
Innovasjonsprosjekter
Rekruttering
Bærekraft innen kompositt
Industridagene Innlandet
Industrikonferansen
Makspris på strøm
KA om videre vekst
Grobi AS
Nordområdet
Toma Facility
Kvinnelig rekruttering
Design-manager i industrien
Miljøgrep med nytt bygg
Isiflo sørger for distribusjonen av rent drikkevann
Raufoss Industripark Vest
Solør Bioenergi
Billettbestilling Busstur
Mulighetenes rike!
Raufossrevyen
Innlandsporteføljen
Utvikling av nordområdet
En dobling på Raufoss innen 2030
Söderberg & Partners
Magne Sveen AS
Oyster Thermal
TESS
Vakta – hjertet av industriparken
Revolusjonerer markedet innen 3D-printing
Et nytt kapittel for industrieventyret
Yrkesfag-EM 
Et regnestykke som raskt vil gå i pluss
Industridagene 2023
Made in Norway
Velkommen til "Fabrikken"
Ny konsernleder KA
Løfter viktig tematikk: På tide med et Krafttak!
Når kraft blir en mangelvare, må man prioritere
Rapporten er levert – Nå starter arbeidet
Den som intet Vaager
Rv4 - Nasjonal beredskap må inn som argument
Oyster -Vi er godt i gang
- Mangfold er viktig
Vaager Vekst
Raufoss Technology - kvalitetspris
Skiftet navn til Raufoss Aluminium
Fra energiutfordringer til vindkraftløsninger?
Kort vei fra forskning til implementering
TAF-elever ønsker industriutfordringer
Kraftsamling for Gjøvikregionen
Ny fabrikk til 300 millioner
Hannover 2024
Moicon - Roser bedriftene i parken
Skummelt å kalle seg ekspert
«Bærekraftig planet»