NO | EN
Åpning av Læringsfabrikken

I 2020 åpnet Læringsfabrikken i Raufoss industripark, hvor målet er å knytte skole og industri tettere sammen. Elevene flytter nå inn i industriparken hvor de tar i bruk topp moderne maskiner og utstyr for å utdanne fremtidens industriarbeidere.

 

Styrelderer Ted Skattum i Raufoss Industripark, statsminister Erna Solberg, ordfører Vestre Toten Stian Olafsen, og leder i NCE Erland Paulsrud.

Skal industrien i Norge henge med i et tøft internasjonalt marked må man utdanne de beste fagarbeidere for fremtiden. Man må tiltrekke seg motiverte og dyktige elever, og gjøre utdanningen relevant og interessant. Dette krever et tett samarbeid mellom utdanningsinstitusjonene og industrien. VG2 Industriteknologi er nå etablert i Raufoss Industripark, og hvor deler av undervisning i de praktiske fagene legges til Læringsfabrikken.

Fagskolen Innlandet vil også være del av Læringsfabrikken. Flere av studiene ved Fagskolen vil gjennomføre deler av undervisningen i industriparken og bruke maskiner og utstyr i sine studier. I tillegg vil Fagskolen Innlandets laboratorier for maskinering integreres i Læringsfabrikken. Slik oppnår man et bedre utdanningstilbud, men like viktig er utveksling av erfaring, ideer og kunnskap på tvers av grupper og mennesker som alle er opptatt av å utvikle produkter og tjenester for å gjøre industrien mer konkurransedyktig.

Læringsfabrikken vil også ha et tett samarbeid med Opplæringskontoret for Industrifag Innlandet (OFII) og Nammos bedriftsskole.

Skolelokalene er lagt til samme bygg der Manufacturing Technology Norwegian Catapult Centre (MTNC) allerede holder til. Gjennom MTNC bidrar Raufossmiljøet til at norske bedrifter kan utvikle ideer fra konseptstadiet og frem til markedsintroduksjon raskere, rimeligere og med lavere risiko.

Med etableringen av Læringsfabrikken viser Raufoss-industrien igjen evne til å utvikle nye løsninger gjennom samarbeid mellom ulike aktører, og bruke en etablert plattform for å utvikle en ny læringsarena.

Raufoss Industripark har - sammen med SIVA og Innlandet Fylkeskommune - bidratt til å gjøre dette prosjektet mulig gjennom å dekke 1/3 av kostnadene til å oppgradere lokalene i bygning 5. En investering i industriens fremtid!