| NO | EN
Aktuelle saker Studieløp for industrien
Studieløp tilpasset industriens behov

Sammen med Raufoss-industrien tilbyr Fagskolen Innlandet et deltidsstudie for de som jobber i parken. Studieløpet er tilpasset bedriftenes behov, og undervisningen foregår i Læringsfabrikken i parken. Dyktige lærere med erfaring fra industrien, sørger for at Raufoss-bedriftene står godt rustet for fremtiden.
 
Som medlem i fagrådet ved Fagskolen på Gjøvik, har fabrikksjef Tore Flaterud ved ISIFLO sett et studie som har tilpasset seg industribedriftenes fremtidige behov, og som gir oppdatert og relevant teoretisk opplæring blandet med praktiske oppgaver. Slik løftes fagarbeidere frem til ingeniører, og bedriftene får den kontinuerlige kompetanseutviklingen som kreves for å kunne levere i et internasjonalt konkurranseutsatt marked. ISIFLO er markedsleder på sammenføyning av rør innen vann-, avløp og gassforsyning i Skandinavia, Tyskland og Frankrike, og har 160 ansatte som styres fra industriparken på Raufoss.

 

Fabrikksjef ISIFLO - Tore Flaterud

 

Raufoss-modellen
«Raufoss-modellen» er eksempel på et godt tilrettelagt videreutdanningsløp for de som ønsker å jobbe ved siden av studiene. Her får kandidatene mulighet til å spisse egen kompetanse, og erverve de rette verktøyene for å løfte seg. Oppdatert kunnskap tilpasset en industri i stadig raskere endring. Fordelen med jobb kombinert med studier gir mye - både for bedriftene og studenten - gjennom å kunne ta det teoretiske rett inn i det praktiske arbeidslivet», poengterer Flaterud, som med erfaring fra bla. Natre, Trox Auranor og Hydro, ser hvor viktig kontinuerlig oppdatering av de ansattes kompetanse er for bedriftens langsiktige utvikling.

Ved Nammo opplever produksjonssjef Vegard Løkken et stort behov for fagarbeidere som tar videreutdanning, da dagens industrihverdag krever ny kompetanse innen automatisering og digitalisering. «Prosessingeniører, konstruktører, operatører i produksjonslinja, eller ledere på ulikt nivå som har en forståelse for faget «fra gulvet og opp», er gull verdt da denne kombinasjonen er ganske unik. Slike folk vil industrien ha». Med nærmere 750 ansatte i Nammo Raufoss, er det et betydelig potensial i å utvikle egne ressurser.    

 

Produksjonssjef Nammo Raufoss - Vegard Løkken

En industripark med læring i sentrum
Bedriftene i industriparken på Raufoss har vært tidlig ute med felles koordinerte og tilrettelagte utdanningsløp mot ulike aldersgrupper. Allerede fra videregående skole finnes skreddersydde tilbud, og Læringsfabrikken er ett eksempel på dette. Her foregår læring på både videregående og høyere utdanningsnivå innenfor industriens egne rammer. Lærlingene organiseres i et felles organ - OFII, og med NTNU på Gjøvik har industrien tilgang på ressurssterke, unge kvinner og menn med relevant kompetanse på bachelor, master og doktorgradsnivå. Bedriftene i Raufoss Industripark er ikke bare verdensledende på robotisert- og automatisert teknologi på industriell vareproduksjon, men man produserer også sine egne fremtidige ansatte.

 

Kontinuerlig kompetanseutvikling
«Raufoss-modellen er ett eksempel på en effektiv måte å videreutdanne fagarbeidere på. Kombinasjonen praktisk kunnskap med påfyll av teori, har gitt et godt fundament for videre utvikling og nye muligheter. Raufoss-industrien har alltid sett viktigheten av kombinasjonen fagarbeider og ingeniør, og mye av det som bringer denne tradisjonen videre er en delingskultur og fokus på kontinuerlig kompetanseutvikling», sier Roger Kyseth - general manager i Benteler Raufoss - og leder for 450 kvinner og menn i verdikjeden fra støping av legeringer, via ekstrudering og fullautomatisert forming av aluminiumsprofiler til ferdige produkter.


Leder i Benteler Raufoss - Roger Kyseth 

Fremtidens industri står overfor en klima- og energiomstilling for å møte nye grønne næringsmuligheter. Det krever kompetanse på fornybar kraftproduksjon, elektrifisering, hydrogen og batterier, og her tar Raufoss-industrien grep for å posisjonere seg gjennom kontinuerlig utvikling av de ansattes kompetanse.