| NO | EN
Publisert: 21.12.2020
Aktuelle saker Industribyen Raufoss
Industribyen vår Raufoss

Høsten 2020 ble foreningen Industribyen vår Raufoss etablert. Resultatet av et samarbeid mellom gårdeiere, næringslivet og innbyggerne i kommunen, hvor formålet er å være en pådriver for byutvikling gjennom arrangement og markedsføring.

På bildet: Øivind Hansebråten, Ola Langedal – Næringsrådgiver i VTK, og Cathrine Løkken Jensrud - Senterleder AMFI Raufoss

Raufoss er «gamle» Oppland sin tredje største by med sine snaue 8.000 innbyggere, og 13.500 totalt i kommunen. «Med en industri som utgjør det største kraftsenteret i Innlandet, med en omsetning på 10-12 milliarder, hvor 50 bedrifter og 2.500 ansatte står for en eksportandel på hele 95% - for ikke å snakke om det beste fotballaget, så var det på høy tid at det ble etablert en forening som skal bidra til å fremme og løfte byen», mener adm. dir. i Raufoss Industripark, Øivind Hansebråten.

 

Hele omlandet på Toten er, og har vært, en del av det industrielle fellesskapet gjennom 125 år, og slagordet til Raufoss fotball - «liten blant de store» gir en god beskrivelse av regionen. «For det å være liten er greit, så lenge du også er god nok. Og det er vi virkelig her i Vestre Toten! Derfor ønsker vi å bidra i en forening som skal skape stolthet og øke kjennskapen til Raufoss», avslutter Hansebråten.