NO | EN
En kontinuerlig kompetanseutvikler

Reine ord for penga – Norge har for dårlig kompetanse på effektive produksjonsprosesser! Det skal Katapulten på Raufoss gjøre noe med som pådriver for å gjøre norsk vareproduserende industri grønnere, smartere, mer nyskapende og produktiv.  

I Norge er det fem Katapultsentre med hvert sitt fokusområde. Siva forvalter ordningen på vegne av Nærings- og fiskeridepartementet i tett samarbeid med Innovasjon Norge og Forskningsrådet. Ett av disse sentrene ligger på Raufoss hvor hensikten er å utvikle kompetansen innenfor manufacturing technology – eller det vi oversetter til effektive produksjonsprosesser på godt norsk. Hensikten er å gi bedriftene en raskere, bedre og mindre risikofylt innovasjonsprosess, gjennom å gjøre det enkelt å utvikle prototyper, teste, visualisere og simulere, rimeligere og med mindre risiko. I senteret i industriparken skreddersys denne tjenesten, enten behovet er bistand gjennom innovasjonsprosessen, eller til en spesifikk, avgrenset utfordring.

Katapulten på Raufoss

Ikke noe hokus pokus
Katapulten ledes av Emma Østerbø som har lang fartstid med utviklingsarbeid fra industrien, SINTEF og Moelven-konsernet. 15 års erfaring med samarbeid mellom maskiner og mennesker, på kontinuerlig jakt etter forbedring, har gitt innblikk i hva som kreves og hvor enkelt det hele egentlig er – det handler kun om mennesker og vilje. Veien fra konseptstadiet til markedsintroduksjon skal bli enklere for små og mellomstore bedrifter, og på Raufoss er all kompetanse og utstyr tilgjengelig. - Vi har ekspertisen, utstyret og fasilitetene som kan gi deg økt konkurransekraft, og vi er her for å bistå med å ta de rette valgene i møte med ny teknologi, poengterer Østerbø. Med 350 eksperter innen manufacturing technology på lag, med kompetanse på produkt, prosess- og materialutvikling, så er det nå opp til bedriftene selv å ta senteret i bruk i eget FoU-arbeid.
 
Vi må produsere billigere og bedre
I et globalt konkurranseutsatt marked med et betydelig prispress, hvor du får mindre betalt for produktet ditt år etter år, så gjør det noe med mentaliteten. Du må stadig evne å effektivisere produksjonsprosessene for å holde inntjeningen oppe, og hver minste detalj er tellende! Dette er en erfaring og holdning som sitter i veggene på Raufoss og ingen i Norge er i nærheten. Denne kompetansen er overførbar til alle bedrifter i følge Østerbø, og Katapulten åpner døra til de hemmelige ingrediensene. Skal «AS Norge» opprettholde konkurransekraften i årene fremover, en fremtid som stadig stiller større krav til innovasjon, miljø og avansert produksjonsteknologi, så må bedriftene evne å utvikle seg i samarbeid og konkurranse med andre. Dette industrielle fellesskapet har en hundreårig historie på Raufoss.

Et samlingssted for alle, ikke bare for industrien
Katapulten er et samlingssted og en lavterskel introduksjon til industrien, en plass for utveksling av ideer og kunnskap. Med SINTEF Manufacturing, NCE Raufoss, NTNU og Fagskolen Innlandet på lag, er det nå opp til hele næringslivet å ta senteret og kompetansen i bruk. Uavhengig av bransje, størrelse og hva man produserer så er det erfaringsbasert og akademisk kompetanse tilgjengelig, det er kun din egen evne og vilje til å ta det i bruk som stopper deg, vi er her for deg avslutter Emma.

Katapultsenter på Raufoss

Raufoss Industripark er med i kampen om batterifabrikk
Joint Battery Initiative
Raufoss Industripark tilbyr lærlingplasser
Kompetanseutvikling for næringslivet
Rustet for fremtiden
Kongsberg Automotive
Benteler
Raufoss – «The Industrial Community»
Industribyen Raufoss
Raufoss 2040
Helsesmie AS
Katapulten
Isiflo
Selecta
OFII
Fagskolen
NCE Raufoss
Læringsfabrikken
Raufoss Industripark er videre med i kampen om batterifabrikk
Videre med i kampen
SINTEF Manufacturing
Delingskultur
Studieløp for industrien
Fremtidens Hasvalsætra i 3D
Krysser fingrene for Innlandet
Med kraft fra Rødfossen kommer et ansvar
Kontinuerlig utvikling
Jubileum Raufoss Industripark
Nordic Additive Manufacturing