| NO | EN
Aktuelle saker Made in Norway
Made in Norway

Vi må prioritere videreforedling og ta en større del av verdiskapningen hjemme.
 

At Norge fortsetter å behandle eksempelvis tømmer, aluminium og fisk som bare råstoff mener Østerbø at må ta slutt.

-Vi må ta inn råstoffet vi har, foredle det til komponenter og produkter som folk vil kjøpe, sier Østerbø som leder NCE Manufacturing og MTNC.

Hun peker på industrien i Innlandet som et ledd i løsningen for å øke videreforedlingen.


-Her kan komponenter og produkter bli produsert bærekraftig. Med grønn energi, lover og regler som er bra for folk, og som gir lønnsomhet gjennom effektive og automatiserte produksjonsprosesser, fortsetter Østerbø.
 

Kompetansen i Innlandsindustrien er den regjeringen etterspør når de ønsker å øke fastlandseksporten mener Østerbø.


-Vi er en del av løsningen de søker, vi har det som trengs for industriell masseproduksjon. Det er her man bør prioritere å investere!

 
Bli sett og hørt
-De må høre og se hva innlandsindustrien har. Det må bli en slutt på at det kun er de største aktørene som når igjennom, sier Østerbø.


Ser man på Raufoss Industripark har nærmest ingen av bedriftene et marked hjemme i Norge. 95 prosent av det som produseres eksporteres!

 


Systemet
Østerbø er klar på at man må slutte å hele tide lete etter noe nytt som skal «redde» oss. -Vi må prioritere å gjøre det vi kan enda bedre, sier Østerbø.

I det arbeidet forventer hun at myndighetene trår til skikkelig.

-Vi kan ikke ha dyr strøm, vi er nødt til å få bedre veier og støtteordningene for å kunne investere i ny kompetanse, utfordrer Østerbø.

 
Mye igjen for hver krone
For hva er egentlig industriell verdiskapning og hvordan burde vi bruke begrepet industri? Dette er spørsmål Østerbø har et klart svar på.

-Vi i manufacturing snakker da om videreforedling. Vi blir blandet med prosessindustri, dataindustri og generelt alt som ligner en fabrikk. Det trenger ikke nødvendigvis å være spesielt verdiskapende industriell virksomhet i det hele tatt.

Historien på Raufoss er dog annerledes.


-Vi må overbevise myndighetene om at ved å legge en krone på Raufoss så får man mye igjen på mange plan, poengterer Østerbø.


Argumentene for at Raufoss og Innlandsindustrien skal prioriteres er også klar;

 


-Vi har vi høy produktivitet, høy bruk av teknologi, lavt strømforbruk, lav bemanning, høye eksportinntekter og nøysom bruk av ressurser. I alt dette er bærekraft fellesnevneren.


Hva skal eksporteres?
I lys av myndighetenes uttalte satsing og plan om å øke eksporten kommer Østerbø med forslag til hvordan.


-Vi må gjøre mer av det vi allerede gjør bra og hjelpe de som er eksportrettet. Nye satsinger må være i tråd med dette og bygge videre på de fortrinnene vi som nasjon har.

Et eksempel er at vi har mye hav og mye vind.

-Satsingen på havvind er for meg feil slik den gjøres nå. For hva skal egentlig eksporteres? Vi burde satse på å bli verdens beste på å sammenstille og produsere komponentene og utstyret som kreves, sier Østerbø.


Og denne mentaliteten mener hun at må gå igjen overalt.

-Tenk videreforedling. Vi burde eksportere mat i stedet for fisk, og bygg i stedet for tømmer. Dette krever mer penger til manufacturing-kompetanse. Vi må indentifisere hva markedet ikke har og starte utviklingen av produkter og komponenter som folk trenger.


Første kunde
Østerbø etterlyser også myndighetene når det kommer til å ta en aktiv rolle for å sikre oppstart av nye produktproduserende virksomheter.

-Når man utvikler bildeler i industriparken på Raufoss gjør man det i samarbeid med kunde som er villig til å ta risikoen. Her må myndighetene å ta en rolle ovenfor nye produkter gjennom sin offentlige innkjøpsrolle, sier Østerbø.

Hun mener myndighetene kan hjelpe norsk industri mye ved å i større grad tilby risikoavlastning, gjennom å hjelpe bedrifter i gang gjennom å ta de første bestillingene.


Bærekraft
Det er behov for grønn omstilling overalt og der er videreforedling av produkter og komponenter avgjørende sier Østerbø.

-Det er utfordrende å jobbe med bærekraft når man ikke har full oversikt over de globale verdikjedene. Det er sårbart, noe pandemien viste, samtidig er det også vanskelig å håndtere. Vi må ta mer produksjon hjem og å få til produksjonen nærmere kunden, sier Østerbø.

Raufoss Industripark er med i kampen om batterifabrikk
Joint Battery Initiative
Raufoss Industripark tilbyr lærlingplasser
Kompetanseutvikling for næringslivet
Rustet for fremtiden
Kongsberg Automotive
Benteler
Raufoss – «The Industrial Community»
Industribyen Raufoss
Raufoss 2040
Helsesmie AS
Katapulten
Isiflo
Selecta
OFII
Fagskolen
NCE Raufoss
Læringsfabrikken
Raufoss Industripark er videre med i kampen om batterifabrikk
Videre med i kampen
SINTEF Manufacturing
Delingskultur
Studieløp for industrien
Fremtidens Hasvalsætra i 3D
Krysser fingrene for Innlandet
Med kraft fra Rødfossen kommer et ansvar
Kontinuerlig utvikling
Jubileum Raufoss Industripark
Nordic Additive Manufacturing
Rehabilitering Bygg 1
Innovasjon på tvers
Industridagene
Næringsminister ønsker lagspill
Multisped i Europa
Kongsberg Automotive Couplings
46% produktivitetsvekst
Ny Rv 4
Kruttsterke damer
Wangen
CFO / forvaltningssjef
Utvikling av talentene
Katapultordningen
Raufoss Technology
Würth
Testsenter på Raufoss
Aluminium - fremtidens metall
Raufoss fotball og det industrielle fellesskapet
Veggmaleri
Kvinnene i industrien
Kreativitet og rekruttering i industrien
Utbygging av parken
Ny forvaltningssjef
Innovasjonsprosjekter
Rekruttering
Bærekraft innen kompositt
Industridagene Innlandet
Industrikonferansen
Makspris på strøm
KA om videre vekst
Grobi AS
Nordområdet
Toma Facility
Kvinnelig rekruttering
Design-manager i industrien
Miljøgrep med nytt bygg
Isiflo sørger for distribusjonen av rent drikkevann
Raufoss Industripark Vest
Solør Bioenergi
Billettbestilling Busstur
Mulighetenes rike!
Raufossrevyen
Innlandsporteføljen
Utvikling av nordområdet
En dobling på Raufoss innen 2030
Söderberg & Partners
Magne Sveen AS
Oyster Thermal
TESS
Vakta – hjertet av industriparken
Revolusjonerer markedet innen 3D-printing
Et nytt kapittel for industrieventyret
Yrkesfag-EM 
Et regnestykke som raskt vil gå i pluss
Industridagene 2023
Made in Norway
Velkommen til "Fabrikken"
Ny konsernleder KA
Løfter viktig tematikk: På tide med et Krafttak!
Når kraft blir en mangelvare, må man prioritere
Rapporten er levert – Nå starter arbeidet
Den som intet Vaager
Rv4 - Nasjonal beredskap må inn som argument
Oyster -Vi er godt i gang
- Mangfold er viktig
Vaager Vekst
Raufoss Technology - kvalitetspris
Skiftet navn til Raufoss Aluminium
Fra energiutfordringer til vindkraftløsninger?
Kort vei fra forskning til implementering
TAF-elever ønsker industriutfordringer
Kraftsamling for Gjøvikregionen
Ny fabrikk til 300 millioner
Hannover 2024
Moicon - Roser bedriftene i parken
Skummelt å kalle seg ekspert
«Bærekraftig planet»
Tools - totalleverandør i vekst
Nye eiere i Hexagon Ragasco
Storfornøyde leietakere i Fabrikken