| NO | EN
Aktuelle saker Videre med i kampen
Vi er med videre i kampen om batterifabrikk

Etter en systematisk gjennomgang av alle innkomne forslag har mer enn 100 tomter blitt til 20 - Hasvoldseter i Søndre Land og Bjugstadmarka i Gjøvik er med videre for mulig fremtidig etablering av fabrikk for Hydro, Equinor og Panasonic. Disse 20 alternativene vurderes nå frem mot sommeren.

 

Vardalsåsen

 

«Dette er to gode alternativ som fortjener å være med videre. Vi skal nå jobbe for en rask regulering og utbygging av kraftforsyning. Med et etablert industrimiljø og en nasjonal kompetanseklynge i ryggen, sterke og relevante utdanningsinstitusjoner, samt tilgang på kompetent arbeidskraft, mener vi Gjøvikregionens fem kommuner har gode muligheter for å levere  rammebetingelsene som kreves for dette prosjektet», sier Øivind Hansebråten som er adm. dir i Raufoss Industripark og prosjektleder for etableringen i regionen.

 

«Det kompetente Raufoss-miljøet med sine 125 år, har allerede 50 års erfaring med omstilling, etableringer og leveranse til bilindustrien, noe som er svært relevant i dette prosjektet. Dette bygger videre på det vi allerede kan. Produksjonsprosessene i fabrikken skal ikke vi mene så mye om, men det omliggende økosystemet som skal sørge for at fabrikken kan operere, skal vi kunne levere fra dag én», er Hansebråten trygg på.    

 

Her kan batterifabrikken på Raufoss komme

Alternativ 2 og 3 er med videre i prosjektet Joint Battery Initiative

 

Øivind Hansebråten

 Adm. Dir. Raufoss Industripark; Øivind Hansebråten