NO | EN
Administrasjon

Raufoss Industripark AS eier, utvikler og drifter alle bygg og infrastruktur i det som er en av Norges største industriparker og som i sin helhet utgjør ca. 260 000 kvm eiendom, 350 bygg, 40 km veg og ca. 3 000 mål tomt i Vestre Toten kommune. 
 
Parken ledes og driftes av administrerende direktør Øivind Hansebråten. En stab på fire ansatte jobber kontinuerlig med å utvikle området og effektivisere tjenestene for å møte  leietakernes krav.

 

 

ADM.DIR
ØIVIND HANSEBRÅTEN
Ledelse, utvikling og salg,
samarbeid og profilering.

 

ØKONOMI- OG FORVALTNINGSSJEF
JOHN EINAR JØRGENSEN
Økonomi, forvaltning, leietakeroppfølging
og leverandørutvikling.

 

HMS- OG MILJØSJEF
MONICA ENGEJORDET
Internkontroll, historisk forurensing,
tillatelse fra Miljødirektoratet og HMS

 

 

TEKNISK SJEF
TERJE BAKKEN
FDV-bygninger og infrastruktur,
prosjektstyring og brannvernleder

 

Regnskap og lønn
FG Eiendom

ADM.DIR
ØIVIND HANSEBRÅTEN
Ledelse, utvikling og salg, samarbeid og profilering.

oivind@raufossindustripark.no
+47 959 72 230

 

ØKONOMI- OG FORVALTNINGSSJEF
JOHN EINAR JØRGENSEN
Økonomi, forvaltning,
leietakeroppfølging og leverandørutvikling

john.einar@raufossindustripark.no
+47 905 89 150

HMS- OG MILJØSJEF
MONICA ENGEJORDET
Internkontroll, historisk forurensing,
tillatelse fra Miljødirektoratet og HMS

monica@raufossindustripark.no
+47 976 72 374

TEKNISK SJEF
TERJE BAKKEN
FDV-bygninger og infrastruktur,
prosjektstyring og brannvernleder

terje@raufossindustripark.no
+47 918 47 289

Vakttelefon Raufoss Industripark og Raufoss Eiendomsforvaltning AS
+47 48 09 05 55