| NO | EN
Aktuelle saker Raufoss Industripark Vest
Ja, tenke det; ønske det; ville det med; — OG faktisk gjøre det!

Et ambisiøst prosjekt mellom Equinor, Hydro og Panasonic (Joint Battery Initiativ) om bygging av batterifabrikk i Norge, ble starten på et samarbeid mellom Søndre Land kommune og Raufoss Industripark. Halvannet år senere er et ferdig regulert industriområde, tilpasset areal- og kraftkrevende industrikunder, klart for å bidra til å realisere regjeringens ambisjoner i nasjonal batteristrategi for industri og transport.

 


Sammen ser Raufoss Industripark og Søndre Land kommune stort potensiale i det nye industriområdet for  areal- og kraftkrevende industri på Hasvalsætra 

 

Mulighetene byr seg
I prosessen rundt Joint Battery Initiativ (JBI) ble det spilt inn tre alternative tomter i Gjøvikregionen, hvorav Hasvalsætra i Søndre Land skilte seg ut. God beliggenhet med tilgang på rikelig med kraft, samt et potensielt samarbeid med Raufoss Industripark hvor flere bedrifter allerede var i befatning med leverandørkjeden innenfor batteri.
 
- Vi må være ærlige og si at denne type næringsutvikling ikke var på radaren. I etterkant har vi løftet blikket, sett mot nasjonale satsninger og hva vi som kommune kan bidra med. Og det er faktisk ikke lite, sier ordfører i Søndre Land kommune, Anne Hagenborg.

 
- Vi trengte bistand og da så vi mot de beste for inspirasjon. Under og i etterkant av prosessen med JBI, har vi jobbet tett med Raufoss Industripark. For oss har det vært en øyeåpner å se hvilke muligheter vi faktisk sitter på. Og som vi nå skal utvikle!

 
Raufoss Industripark Vest
Tilbakemeldingene i søknadsprosessen viste at tomtealternativet Hasvalsætra, som nå har blitt til «Raufoss Industripark Vest», hadde flere kvaliteter. Fra kommunen sin side resulterte det i en bevisst satsning og gjennomføring av en reguleringsprosess i rekordfart, ferdigbehandlet i kommunen 30, januar 2023. Et område på nærmere 1000 mål er nå klargjort for industrietablering for areal- og kraftkrevende virksomheter, herunder batteriproduksjon eller virksomheter i batteriverdikjeden.
 
Slik kan Søndre Land sikre landets ambisjoner om en grønnere batteriverdikjede, og bidra til større og grønnere industrietableringer. For kommunen ligger det en potensiell bonus i kompetansearbeidsplasser og økt bosetting med et betydelig antall nye arbeidsplasser i regionen.
 
- Vi har et areal som er ferdig regulert og noen helt klare konkurransefordeler, som for eksempel lavere arbeidsgiveravgift. Vi har Raufoss Industripark i ryggen, og vi er klare for å gå ut i verden og selge dette prosjektet. Det rører seg i Europa og vi har snakket med flere interessenter, påpeker næringsrådgiver Søndre Land kommune, Roger Fløttum. 


 
Tidligere skisser for hvordan man så for seg utbyggingen av batterifabrikk på Hasvalsætra (skisser fra Rambøll)

 

Tilgang på kraft
For det er tilgangen på kraft som er nøkkelen, og området ligger optimalt plassert med tre kraftlinjer over åsen. To fra Fåberg og Gudbrandsdalen, samt én fra Valdres. Med ny planlagt trafostasjon på Skyberg i regi av Statnett, vil man i løpet av 2026 være et knutepunkt for både 132 kV* og 300 kV linjene, og en kommende oppgradert 420 kV linje (fra dagens 300). Områder som dette er det ikke mange av, og slik posisjonerer Søndre Land seg godt for fremtidig kraftkrevende industri.

- Det eksisterer allerede et industrimiljø med 4000 arbeidsplasser i Innlandet, dette kan vi bygge videre på til beste for alle, fremhever Fløttum.

- Automasjonsgraden i Norge er uten sidestykke, og Raufoss kan eksport. Kombinert med grønn kraft har vi virkelig et konkurransefortrinn, gitt at rammebetingelsene er til stede.
 
Solkraftverk
Som om ikke tilgang på ren vannkraft er nok, har kommunen ambisjoner om utvikling av to solkraftverk i samme område. Denne kraften kan levere en effekt på rundt 200 megawatt, og en årsproduksjon på 200-250 GWh – tilsvarende årsforbruket til nærmere 14.000 husstander. Slik kan man forsyne Raufoss Industripark Vest direkte med «kortreist strøm», og i Randsfjorden har man rikelig med vann for kjøling.

 Et solkraftverk i Øystadmarka vil supplere et industriområde med strøm tilsvarende 14.000 husstander 


En offensiv kommune
JBI-prosessen var også en vekker for Raufoss Industripark som opplevde at eget industriområde ikke dekker omfanget i en slik henvendelse. Man måtte ha tilgang på større områder og mer kraft.
 
- I etterkant kan man stille seg spørsmålet om realismen i dette prosjektet, en invitasjon hvor initiativtakerne gikk voldsomt høyt ut og hele prosessen havarerte. Det positive for oss var at det «fremprovoserte» et arbeid hvor vi så at det var flere gode muligheter i regionen, sier Øivind Hansebråten, Adm. Dir. i Raufoss Industripark

- Og jeg tar av meg hatten for Søndre Land kommune, som evner å gjennomføre en godkjent reguleringsplan på halvannet år basert på interne krefter. Til sammenlikning brukte vi syv år på en utvidelse av eksisterende industriområde på Raufoss.   


Fv. Roger Fløttum, Øivind Hansebråten, Anne Hagenborg og Arne Skogbakken

Veien videre
- Det vi må ta med oss videre, og som antagelig er grunnen til at vi ikke kom helt til finalen, er igjen infrastruktur. Mangelen på havn er det vanskelig å gjøre noe med, men veinettet og transport med tog er faktisk mulig om man til slutt blir prioritert fra sentralt hold, poengterer Hansebråten.
 
Regjeringen har lansert syv satsningsområder hvor biobaserte næringer og batteriverdikjeder er to av de prioriterte områdene. Med naturlig tilgang på skog, og nå muligheter for kraftkrevende industri, stiller Søndre Land kommune sterkt.

 
- Det at vi har mulighetene til å bruke Raufoss Industripark for å markedsføre Raufoss Industripark Vest, og at de har tro på oss og prosjektet, gjør oss tryggere fra kommunens side. Med grønne batterier skal verden reddes og landet bygges, her stiller vi nå godt i Søndre Land 

Rådmann Arne Skogsbakken.

------------------------
*En benevnelse på den elektriske kraften
Raufoss Industripark er med i kampen om batterifabrikk
Joint Battery Initiative
Raufoss Industripark tilbyr lærlingplasser
Kompetanseutvikling for næringslivet
Rustet for fremtiden
Kongsberg Automotive
Benteler
Raufoss – «The Industrial Community»
Industribyen Raufoss
Raufoss 2040
Helsesmie AS
Katapulten
Isiflo
Selecta
OFII
Fagskolen
NCE Raufoss
Læringsfabrikken
Raufoss Industripark er videre med i kampen om batterifabrikk
Videre med i kampen
SINTEF Manufacturing
Delingskultur
Studieløp for industrien
Fremtidens Hasvalsætra i 3D
Krysser fingrene for Innlandet
Med kraft fra Rødfossen kommer et ansvar
Kontinuerlig utvikling
Jubileum Raufoss Industripark
Nordic Additive Manufacturing
Rehabilitering Bygg 1
Innovasjon på tvers
Industridagene
Næringsminister ønsker lagspill
Multisped i Europa
Kongsberg Automotive Couplings
46% produktivitetsvekst
Ny Rv 4
Kruttsterke damer
Wangen
CFO / forvaltningssjef
Utvikling av talentene
Katapultordningen
Raufoss Technology
Würth
Testsenter på Raufoss
Aluminium - fremtidens metall
Raufoss fotball og det industrielle fellesskapet
Veggmaleri
Kvinnene i industrien
Kreativitet og rekruttering i industrien
Utbygging av parken
Ny forvaltningssjef
Innovasjonsprosjekter
Rekruttering
Bærekraft innen kompositt
Industridagene Innlandet
Industrikonferansen
Makspris på strøm
KA om videre vekst
Grobi AS
Nordområdet
Toma Facility
Kvinnelig rekruttering
Design-manager i industrien
Miljøgrep med nytt bygg
Isiflo sørger for distribusjonen av rent drikkevann
Raufoss Industripark Vest
Solør Bioenergi
Billettbestilling Busstur
Mulighetenes rike!
Raufossrevyen
Innlandsporteføljen
Utvikling av nordområdet
En dobling på Raufoss innen 2030
Söderberg & Partners
Magne Sveen AS
Oyster Thermal
TESS
Vakta – hjertet av industriparken
Revolusjonerer markedet innen 3D-printing
Et nytt kapittel for industrieventyret
Yrkesfag-EM 
Et regnestykke som raskt vil gå i pluss
Industridagene 2023
Made in Norway
Velkommen til "Fabrikken"
Ny konsernleder KA
Løfter viktig tematikk: På tide med et Krafttak!
Når kraft blir en mangelvare, må man prioritere
Rapporten er levert – Nå starter arbeidet
Den som intet Vaager
Rv4 - Nasjonal beredskap må inn som argument
Oyster -Vi er godt i gang
- Mangfold er viktig
Vaager Vekst
Raufoss Technology - kvalitetspris
Skiftet navn til Raufoss Aluminium
Fra energiutfordringer til vindkraftløsninger?
Kort vei fra forskning til implementering
TAF-elever ønsker industriutfordringer
Kraftsamling for Gjøvikregionen
Ny fabrikk til 300 millioner
Hannover 2024
Moicon - Roser bedriftene i parken
Skummelt å kalle seg ekspert
«Bærekraftig planet»