NO | EN
Rekruttering

Spennende muligheter i nasjonale og internasjonale bedrifter

 

 

Industrien står ovenfor et skifte som radikalt vil endre måten man driver fremtidens industri på i Norge. Til dette omstillingsarbeidet trengs kloke hoder som kan bidra med visjoner, kunnskap og kompetanse for å gjøre norsk vareproduserende industri grønnere, smartere, mer nyskapende og produktivt. 

Bedriftene i Raufoss Industripark er høyteknologiske miljøer som krever høy kompetanse på alle nivåer hos de ansatte. Bedriftene har lange tradisjoner innenfor industriell vareproduksjon for et internasjonalt marked. For å sikre konkurranseevne ønsker bedriftene i Industriparken å komme i kontakt med personer som ønsker å bidra med kunnskap i et faglig og godt arbeidsmiljø.

Er det konkrete bedrifter du ønsker å nå med tanke på en søknad, må du ta direkte kontakt med disse. Kontaktinformasjon finner du under fanen våre leietagere i menyen.

Rekruttering av fagarbeidere med fagbrev er meget viktig for bedriftene i Raufoss Industripark. For lærlingsplasser kan du kontakte OFII som er et samarbeidsorgan som administrerer ordningen for medlemsbedrifter både i og utenfor industriparken. Det er OFII som påtar seg ansvaret for rekruttering og opplæring av lærlingene.

Raufoss Industripark og bedriftene har et godt samarbeid med skoler og utdanningsinstitusjoner. Bedriftene har fortrinnsvis behov innen teknologisk kompetanse, og har rettet sin oppmerksomhet mot studier med denne retningen, men alle med interesse for industrifaget oppfordres til å ta kontakt med oss.

Vi kan tilby utplassering i praksis, prosjektoppgaver i forbindelse med utdanning, omvisninger og informasjon til ulike skoler og universiteter.

For mer informasjon: Opplæringskontoret for industrifag i Innlandet

 

Gjennom NCE Manufatctering er vi medlem i Trainee Innlandet, Norges største regionale traineeprogram for nyutdannede. Via denne ordningen får du som nyutdannet muligheten til å få ulik arbeidserfaring fra større arbeidsgivere.
For mer informasjon: Trainee Innlandet