| NO | EN

Raufoss Industripark har vært stedet for innovasjon, utvikling og kompetansedeling helt siden den andre industrielle revolusjonen. Som en av landets største industriparker, har området utviklet seg til en av de mest vekstkraftige og internasjonalt orienterte industriparkene i Norge.

DET INDUSTRIELLE
FELLESSKAPET

Kvinnene i industrien
Rustet for fremtiden
Utbygging av parken
Aktuelle saker
Revolusjonerer markedet innen 3D-printing
Vakta – hjertet av industriparken
TESS
Oyster Thermal
Magne Sveen AS
Söderberg & Partners
En dobling på Raufoss innen 2030
Utvikling av nordområdet
Innlandsporteføljen
Raufossrevyen
Mulighetenes rike!
Billettbestilling Busstur
BÆREKRAFT

Raufoss Industripark har, gjennom kontinuerlig utvikling i over 125 år, blitt kjent og anerkjent som Norges viktigste kunnskaps- og industrimiljø for eksportrettet, teknologidrevet og bærekraftig produksjon. Vi har som mål at omsetningen til bedriftene i industriparken skal dobles innen 2030.

150 GWH
MOT 250 GWH
DOBLET
OMSETNING
170.000 m3
MOT 320.000 m3
Nøkkeltall

12 MRD
I OMSETNING

2600
ANSATTE

95 %
EKSPORTANDEL

50
BEDRIFTER

3 000 DAA
INDUSTRIOMRÅDE

40 KM
ASFALTERT VEI

35 000
VOGNTOG TIL OG FRA RAUFOSS ÅRLIG

350
BYGG

270 000 M²
LOKALER

NÆRINGSLOKALER
TIL LEIE

VÅRE LEIETAKERE