| NO | EN
Kontakt Stilling ledig
Stilling ledig

BAKGRUNN FOR REKRUTTERINGENE

Raufoss Industripark er i vekst og skal i årene framover gjennomføre et stort antall spennende utviklingsprosjekter for både eksisterende leietakere og nye leietakere. Raufoss-industrien har som mål å doble seg i størrelse innen 2030 og skal samtidig bidra til å nå nasjonale målsetninger om redusert energiforbruk og klimagassutslipp.

I september 2022 ble ny reguleringsplan vedtatt for Raufoss industripark. Denne planen omfatter i alt 3.500 dekar, hvorav nærmere 2.200 dekar er avsatt til industriformål. Her er det potensiale for opptil 300.000 m2 med nye bygg og opp til 1.500 nye arbeidsplasser. For Raufoss Industripark som eier anslås at dette vil innebære investeringer i nye bygg på min. kr 2 mrd. innen 2030.
 

 

FORRETNINGSUTVIKLER RAUFOSS INDUSTRIPARK

For å tiltrekke oss relevante leietakere, og å utvikle og gjennomføre disse byggeprosjektene trenger Raufoss Industripark ytterligere kompetanse og ressurser og ønsker derfor å ansette en forretningsutvikler.

Som forretningsutvikler vil du få ansvar for å ta kontakt med potensielle nye leietakere, promotere parken og den innledende dialogen rundt mulig etablering. I tillegg vil du være ansvarlig for at etableringsprosjektene har gode planer, at alle samarbeidspartnere bidrar til realiseringen, og at budsjetter og fremdriftsmål overholdes.
 
Overordnede ansvarsområder:

 • Innsalg mot nye potensielle leietakere innenlands og utenlands.
 • Innledende dialog med eksisterende leietakere i ft endrede behov knyttet til bygg- og eiendomsmasse.
 • Tidligfasestudier/forprosjekter inklusive behovsanalyser, konseptutvikling, markedsanalyse, investeringsanalyse m.m.
 • Deltagelse i utarbeidelse av strategien for utbyggingsprosjektene inklusive organisering og valg av samarbeidspartnere.
 • Dialog med offentlige myndigheter – primært administrasjonen og politiske beslutningstagere i kommunene, men også interessenter knyttet til infrastruktur.
 • Sikre god kommunikasjon i fm. etablering mellom alle aktører så vel som ovenfor eksterne interessegrupper.

Vi ønsker at den som blir ansatt skal kunne bli en viktig medspiller i arbeidet for å gjøre Raufoss industripark enda bedre på bærekraft og derved bidra til det grønne skiftet.

Det presiseres at vår nye prosjekt- og forretningsutvikler bør ha interesse for alle deler av virksomheten til Raufoss Industripark. For å redusere sårbarheten i organisasjonen legger vi vekt på å arbeide som et team, hvor de ansatte sørger for overlapping og involverer hverandre i sine respektive ansvarsområder og oppgaver.

KANDIDATPROFIL

Erfaring og kvalifikasjoner;

Du bør ha høyere relevant utdanning og erfaring fra salg, rådgivning og/eller tidligfase utvikling. Vi tror du kanskje har jobbet med forretningsutvikling eller som eiendomsutvikler, som konsulent eller har annen relevant erfaring med eiendomsprosjekter. Det viktigste er at du har evne til å skape gode, forretningsmessige relasjoner og resultater, og at du er genuint opptatt av god og bærekraftig steds- og områdeutvikling. Vi ser gjerne at du har et etablert nettverk i regionen, både politisk og kommersielt.
 
Verdsatte personlige egenskaper;
Raufoss Industripark søker en energisk og ambisiøs forretningsutvikler. Du er trygg i forhandlinger og har kommersiell teft. Du er god til å identifisere verdiutviklingsmuligheter gjennom gode analyser og samarbeid. Du evner å bygge tillit og et godt renommé hos leietakere, samarbeidspartnere, nabolag, politikere og alle andre vi er avhengige av i utviklingen av prosjektene. Det forventes at du er selvstendig, og at du på eget initiativ kan bidra til å nå selskapets mål gjennom å arbeide med prosjekter. Du er visjonær og har et fremtidsrettet fokus. Videre er du er god til å kommunisere og evner å få med deg mennesker rundt deg. Vi ser etter en kandidat som kan sette seg inn i og motiveres av Raufoss Industriparks samfunnsmandat.
 
Hvorfor velge Raufoss Industripark og denne muligheten?

 • Mulighet til å sette et vesentlig fotavtrykk i regionen gjennom spennende utviklingsprosjekter.
 • En spennende stilling med stor grad av frihet under ansvar, og hvor resultatet av ditt arbeid vil bety noe for mange mennesker. 
 • Et profesjonelt, uformelt og inspirerende arbeidsmiljø hvor kollegene brenner for virksomheten og for steds- og områdeutvikling.
 • Lønn etter avtale og gode pensjons- og forsikringsordninger.

 

Søk på stillingen her! 

 

PROSJEKTSJEF BYGG RAUFOSS INDUSTRIPARK 

For å gjennomføre disse byggeprosjektene og beholde fornøyde leietakere trenger Raufoss Industripark ytterligere kompetanse og ressurser og ønsker derfor å ansette en prosjektsjef.

Som prosjektsjef bygg vil du være byggherrens representant ved gjennomføring av flere av de kommende byggeprosjektene. Du skal sørge for at prosjektene blir gjennomført i hht forventet kvalitet og til forventet kostnad og tidsestimat. I tillegg vil du ha ansvar for å følge opp eksisterende leietakere innen FDV-relaterte oppgaver med utgangspunkt i «bare-house» kontrakter.

Overordnede ansvarsområder;

 • Byggherrens representant ved planlegging og gjennomføring av byggeprosjekter.
 • Utarbeidelse av strategi for utbyggingsprosjekter inklusive organisering og valg av samarbeidspartnere.
 • Planlegging og oppfølging av drift av industriparken herunder vedlikeholdsbefaringer med våre leietakere.
 • Dialog med offentlige myndigheter og oppfølging av ulike tilsyn.
 • Oppfølging og utvikling av infrastruktur.


Vi ønsker at den som blir ansatt skal kunne bli en viktig medspiller i arbeidet for å gjøre Raufoss industripark enda bedre på bærekraft og derved bidra til det grønne skiftet.

Det presiseres at vår prosjektsjef bygg bør ha interesse for alle deler av virksomheten til Raufoss Industripark. For å redusere sårbarheten i organisasjonen legger vi vekt på å arbeide som et team, hvor de ansatte sørger for overlapping og involverer hverandre i sine respektive ansvarsområder og oppgaver.


 
KANDIDATPROFIL

Erfaring og kvalifikasjoner;
Vi søker en person som har erfaring med prosjektering eller prosjektledelse innen bygg eller VVS. Din bakgrunn er mest sannsynlig fra entreprenør, større rådgivningsselskap, eiendomsselskap eller fra byggherresiden. Vi vil vektlegge erfaring med gjennomføring av større prosjekter innen næringseiendom eller bolig. Vi ser helst at du har formell utdannelse som ingeniør eller sivilingeniør, men kandidater med annen relevant utdannelse vil også bli vurdert.
 
Verdsatte personlige egenskaper;
Raufoss Industripark søker en energisk prosjektsjef som trives i team. Du er trygg i forhandlinger og dialog med forskjellige interessenter. Du er god til å identifisere verdiutviklingsmuligheter gjennom gode analyser og samarbeid. Du evner å bygge tillit og et godt renommé hos leietakere, leverandører og alle andre vi er avhengige av i gjennomføring av prosjektene. Det forventes at du er selvstendig, og at du på eget initiativ kan bidra til å nå selskapets mål gjennom å arbeide med prosjekter. Videre er du er god til å kommunisere og evner å få med deg mennesker rundt deg. Vi ser etter en kandidat som kan sette seg inn i og motiveres av Raufoss Industriparks samfunnsmandat.
 
Hvorfor velge Raufoss Industripark og denne muligheten?

 • Mulighet til å sette et vesentlig fotavtrykk i regionen gjennom spennende utviklingsprosjekter.
 • En spennende stilling med stor grad av frihet under ansvar, og hvor resultatet av ditt arbeid vil bety noe for mange mennesker. 
 • Et profesjonelt, uformelt og inspirerende arbeidsmiljø hvor kollegene brenner for virksomheten og for steds- og områdeutvikling.
 • Lønn etter avtale og gode pensjons- og forsikringsordninger.

 

Søk på stillingen her!

----


For nærmere informasjon om stillingene, kontakt:
Petter Endsjø hos vår samarbeidspartner Hartmark Executive Search.
tlf. 90 83 30 50 / petter@hartmarkexecutive.no 

Øivind Hansebråten, Raufoss Industripark. 
tlf. 95 97 22 30 / oivind@raufossindustripark.no


Søknadsfrist 16. juni.

Eiere og styret
Administrasjon
Varelevering
Veibeskrivelse
Industrilærling på Raufoss
Stilling ledig