flags
 

SINTEF Raufoss Manufacturing

SINTEF Raufoss Manufacturing er et industrielt forsknings- og utviklingsselskap med base i Raufoss Industripark. Våre 60 ansatte på Raufoss og 20 i Trondheim leverer spisskompetanse til den vareproduserende industrien i Norge.

Vi har bred akademisk og industriell kompetanse med spesielt fokus på material- og produksjonsteknologi. Sammen med våre kunder løser vi innovative oppdrag med hele verden som arbeidsfelt.

Vi skiftet navn fra Raufoss Technology & Industrial Management til SINTEF Raufoss Manufacturing i januar 2009. Selskapet ble stiftet i 2002 som et heleid datterselskap av Raufoss ASA, for å ta vare på og utvikle kjernekompetansen innen forskning og utvikling. Selskapet er i dag eid av SINTEF, SIVA og industriselskapene Nammo, Kongsberg Automotive, Raufoss Technology og Hexagon Composites. I dag har vi mange av de ledende industrivirksomhetene over hele landet på kundelisten.

Våre hovedkompetanseområder er materialteknologi og produksjonsteknologi. Vi ønsker å bidra overfor våre kunder gjennom hele prosessen fra idé til ferdig produkt. Dette gjør vi gjennom vår spisskompetanse innen:

  • Materialteknologi
  • Simuleringer og beregninger
  • Testing og verifikasjon
 
  • Prototyper / pilotproduksjon
  • Produksjonsteknologi
  • Produksjonslogistikk

Vårt største fortrinn for å gi våre kunder merverdi er kombinasjonen av akademisk spisskompetanse og industriell erfaring. Vi kan være en komplett partner for vareproduserende industri gjennom å tilby kort- og langsiktig støtte både på operativt nivå og som del av større forskningsprogrammer.

SINTEF Raufoss Manufacturing tilbyr også prosjektlederkompetanse og vi er blant annet prosjektledere for de store industriprosjektene NCE Raufoss og SFI Norman.
     

Forskning som blir til noe

SINTEF Raufoss Manufacturing driver med forskning, utvikling og tjenesteyting innen materialer og produksjon. - Du kan si at vårt produkt er produksjon og produktstøtte. Styrken ligger i at vi er flinke både på teori og praksis, sier Kristian.

- Vi er et forsknings og utviklingsselskap som først er vi fornøyde når produktet kommer ut av produksjonslinja. Anvendt forskning er det vi driver med, informerer Stanka. SINTEF Raufoss Manufacturing består av mennesker med tung faglig kompetanse.

- Som metallurg er dette drømmejobben. Alle de utfordringer som en metallurg kan fable om eksisterer i denne jobben. Det er inspirerende, forteller John Ivar.

- Det er en spennende jobb, alt jeg gjør er prototyper eller pilotproduksjoner, to dager er aldri like, sier Fahrudin. Samlet består SINTEF Raufoss Manufacturing av høy spisskompetanse om materialer og produksjon. Høyt utdannende mennesker som trekker lasset sammen bidrar tungt på mange områder. Både i industriparken på Raufoss og nasjonalt. Og vet du hva? De er på utkikk etter mennesker som vil utdanne seg innen teknologi og teknikk.

Mennesker som vil være med å styre Innlandets store industrieventyr videre inn i fremtiden.

 


Navn: John Ivar Moe.
Metallurg i industrimiljøet siden 1978

Navn: Kristian Martinsen.
Dr. Ing. i industrimiljøet siden 1996

Navn: Stanka Tomovic Petrovic.
Metallurg i RTIM siden 2006

Navn: Fahrudin Jakupovic.
Mekaniker i RTIM siden 2006


Adresse: Postboks 163
Poststed: NO-2831 Raufoss
Telefon: +47 40 00 10 11
Fax: +47 61 15 36 25
  Kontaktperson: Sverre Narvesen
E-mail: infortim@raufoss.com
Www: Hjemmeside
Organisasjonsnummer: 882 774 562

Servicebedrifter

Adecco
Bi Service AS
Autobar
Advokatfirmaet Campbell & Co AS
Eidsvia Nett
ErgoGroup
Eidsiva Anlegg
Grobi AS
ISS Facility Services AS
Krüger Kaldnes
Multisped
Nasjonalt Senter for Komposittkompetanse
Nettverkspartner
Opplæringskontoret OIR
Raufoss Elektro
Raufoss Eiendomsforvaltning
Raufoss Service AS
Raufoss Beredskap
Raufoss Næringspark
RISC
Rørlegger Innlandet AS
SINTEF Raufoss Manufacturing
Forsvarets Logistikkorg.
Sameiet Profilanlegg
Sillongen Catering
Tess
TOOLS AS
TOYOTA Material Handling
Veolia Norge As

LEDIGE STILLINGER

SINTEF Raufoss Manufacturing AS søker medarbeidere innen flere strategiske satsningsområder.

-Seniorrådgiver innen Lean - kontinuerlig forbedring
-Forsker/prosjektleder innen bærekraftig produksjon og utvikling
-Forsker/prosjektleder innen innovasjon og utvikling
-Forsker/prosjektleder innen produktnær materialteknologi
-Forsker/prosjektleder innen automatiserte produksjonssystemer
-Laboratorieingeniør innen testing og verifikasjon

Søknadsfrist er 13. september.

Les mer her.

Hele utlysningen og søknadsskjema finner du også på www.sintef.no/jobb