flags
 

 

IDT Engineering

 

Industriell Design og Teknologi AS (IDT) ble stiftet av Svein Iversbakken i 1995. I 2008, ble IDT AS delt opp i to separate selskaper: IDT Kontor & Elektro AS og IDT Engineering AS.

Vi har i dag totalt 42 ansatte og har hovedkontor og produksjon på Lena, ca. 20 min. syd for Gjøvik.

Konstruksjonsavdelingen består pr. i dag av totalt 9 personer, som jobber med konstruksjon, prosjektledelse og salg. Vi bruker Inventor og konstruerer alt i 3D, men har også ansatte med kompetanse på Unigraphics, Solid Works og Autocad.

Vi tar på oss konsulentoppdrag som for eksempel konstruksjon av verktøy og fiksturer, forslag til optimalisering av produksjonslinjer, og prosjektledelse. Vi konstruerer også spesialmaskiner tilpasset den enkelte kunde, og leder prosjektet fra idéstadiet til ferdig igangkjørt maskin ute hos kunde. Vi jobber tett sammen med vår automasjonsavdeling og verksted, og i våre automatiserte maskiner benyttes både pneumatikk, hydraulikk, elektronikk og robotisering.

Vi arbeider vanligvis prosjektbasert, men er fleksible på arbeidsform, og samarbeider gjerne i team sammen med kunden for å finne de beste løsningene.

Ta gjerne kontakt med oss for nærmere informasjon!

   
 
 

IDT Engineering AS
Postboks 187
2851 Lena

Kontaktpersoner :
Daglig Leder: Rune Eineteig.
Tlf.: 47607582
mail rune@idt.no

Leder konstruksjonsavdeling:
Vera T. Flatebø Tlf.: 99275393
mail vera@idt.no

Leder automasjonsavdeling:
Sten Øderud Tlf.:41476490
mail sten@idt.no

Salg:
Paul H. Brudeli
Tlf.: 48161551,
mail paul@idt.no

Eier/styreformann:
Svein Iversbakken
Tlf.: 91191283,
mail svein@idt.no

Servicebedrifter

Adecco
Bi Service AS
Autobar
Advokatfirmaet Campbell & Co AS
Caverion Gjøvik
Eidsvia Nett
ErgoGroup
Eidsiva Anlegg
Grobi AS
ISS Facility Services AS
Krüger Kaldnes
Multisped
Nasjonalt Senter for Komposittkompetanse
Nettverkspartner
Opplæringskontoret OIR
Raufoss Elektro
Raufoss Eiendomsforvaltning
Raufoss Service AS
Raufoss Beredskap
Raufoss Næringspark
RISC
Rørlegger Innlandet AS
SINTEF Raufoss Manufacturing
Forsvarets Logistikkorg.
Sameiet Profilanlegg
Sillongen Catering
Tess
TOOLS AS
TOYOTA Material Handling
Veolia Norge As