flags
 

TotAl-gruppen

logoTotAl-gruppen (Toten Aluminium) er en industriell nettverksorganisasjon med formål å styrke innovasjon og verdiskaping i bedrifter engasjert i foredling av aluminium. Gruppen har 38 medlemsbedrifter med totalt omlag 3000 ansatte.

Gruppens utspring og geografiske tyngdepunkt er Raufoss-området med dets internasjonalt anerkjente industrimiljø innenfor utvikling og produksjon av komponenter og systemer i aluminium. TotAl-bedrifter møter vi nå i Oppland, Hedmark og Buskerud.

Basistanke for TotAl-gruppen
Alle kan ikke beherske alt. Selvstendige bedrifter som utfyller hverandre, går sammen i forpliktende samarbeid om å tilby kunden den beste løsningen. Kombinasjon av relevante spesialiseringer gir nødvendig bredde i tilbudet. Nettverket er basis for samhandling og løsningene fremskaffes derfor effektivt og trygt.

Det spesielle med oss
Fellesnevneren er løsninger basert på aluminium som materiale. Vi er løsningsorienterte – aluminium og nettverkstilhørighet er middelet. Bedriftenes geografi ske nærhet letter kommunikasjon og logistikk og styrker derved konkurransekraften. Vi utvikler konkurransefortrinn gjennom evne og vilje til felles handling.

 

     

- Nettverket lar oss levere varer vi ikke har

I jobben min bruker jeg ofte kontaktene i nettverket TotAl-gruppen. Profil-Lakkering AS seiler i medvind for tiden. Det medfører også at vi får ordrer som innebærer produkter eller tjenester vi ikke leverer. Gjennom nettverket klarer vi likevel å gi kunden det den etterspør, samtidig sikrer vi at varene produseres lokalt. På samme måten opplever vi at andre bedrifter i TotAl-gruppen benytter seg av våre tjenester eller kompetanse. Dette nettverket er virkelig i ferd med å utvikle seg til en ressurs for små og mellomstore foretak, smiler Gry. Raufossjenta har mange år bak seg innen metallindustrien i distriktet.

- På begynnelsen av 90-tallet sto det en del pc´er rundt omkring, men tekstbehandling var ennå litt mystisk, derfor fortsatte mange å skrive for hånd. Pc på skolen var heller ikke vanlig, så jeg tok et kveldskurs i tekstbehandling, og fikk innpass på arbeidsmarkedet. Jeg jobbet 10 år i Hydro Aluminium Profiler, flere år innen ordre og salg og de tre siste som sjefssekretær for ledergruppa der. Så fulgte noen år hos en annen arbeidsgiver. Men Gry hadde lang erfaring innen metallbransjen og ble etter tre år headhuntet til Profil-Lakkering AS i Hunndalen.

- Jeg sa ja, byttet jobb, stortrives og skylder trolig nettverket TotAl-gruppen en takk for tilliten.

 

nilsGry Jønsson,
Ordre- og salgsleder,
Ansatt i Profil-Lakkering AS siden 2004


Adresse:
Postboks: 163
Poststed: NO-2831 Raufoss
Telefon: +47 41 51 60 18

  Kontaktperson:
Mette Foss Dalseg - Daglig leder
mobil nr. 99 24 65 74
E-mail: mette@total-gruppen.no
www: http://www.total-gruppen.no
Org.nummer: 989 116 932

Produksjonsbedrifter

Benteler
Hydal Aluminium Profiler
Hydro Building Systems
Kongsberg Automotive
Nammo AS
Plastal
Profillakkering AS
Hexagon Ragasco
Hexagon Raufoss
DolphiTech
Raufoss Ammunisjonsfabrikker
Raufoss Offshore
Raufoss Technology
Raufoss Water & Gas
TotAl-gruppen
VP Metall AS