Telefon hovedvakt/besøkende:
(+47) 61152310
Brukernavn og passord til HMS/Telefonkatalog:
Kontakt Raufoss Eiendomsforvaltning

Vakttelefon Raufoss Næringspark ANS
Og Raufoss Eiendomsforvaltning AS
(+47 48090555)

Vareadresse dagtid:
Grøndalsvegen 2 (Vakt nord)


Vareadresse kveld/natt:
Fabrikkvegen: 11 (Hovedvakta)
  facebook
  video


Melding fra eier

Her kommer løpende informasjon fra eier:

Nyhetsbrev:

- 01.07.2011 - Infrastruktur

- 27.06.2011 - Ferieavvikling

- 15.02.2011 - Omlegging av industrivannkanal

- 02.12.2010 - Frostskader

- 30.11.2010 - Bygging biobrenselanlegg

- 28.10.2010 - Farlig avfall

- 28.10.2010 - Snøbrøyting

- 25.06.2010 - Info om O - festivalen 25.-27. juni

- 14.06.2010 - O - festivalen 25. - 27. juni

- 22.03.2010 - Adresser for Raufoss Industripark

Diverse:

- Brann og bygningstegninger, henvendelse Raufoss Eiendomsforvaltning tlf: 61 15 44 90

 

Om parken

flags